Ο καπνός έπος είναι ένα απολαυστικό οδοιπορικό στον Ελληνικό καπνό. Ένα blend για στριφτό μοναδικό με πλούσιο χαρακτήρα.

Ποικίλα Burley από την Πέλλα
Ποικιλία Virginia από Λαμία
Ποικιλία Oriental “s59” από Κατερίνη
Ποικιλία Μπασμά από Ξάνθη

Βάρος 90 g