Χαρμάνι αποκλειστικά από Αρωματικό Μπασμά Ξάνθης.

Βάρος 90 g