Η έννοια από μόνη της του RESERVE σημαίνει να φυλάω από την παραγωγή για να το διαθέσω για απώτερο σκοπό. Αυτός εμφανιστήκε με την μορφή του WOX RESERVE μέσω του οποίου επιλέξαμε καπνά ειδικά για την παραγωγή του. Πάντα Ελληνικά, πάντα χειροποίητα, πάντα μοναδικά.